หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ช้างเผือก…… แก้ปัญหาปล่อยน้ำเสียสู่คลองชล

Author by 2/04/16No Comments »

รูป 1 จากกรณีชลประทาน จ.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ จุดที่มีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทานแม่แตง ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน ในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตรงจุดที่เป็นประตูน้ำ บริเวณแยกโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ พบว่ามีการต่อท่อระบายน้ำ และลักลอบปล่อยน้ำเสีย รวมทั้งสิ่งปฏิกูล โดยไม่ผ่านการบำบัดลงสู่คลองชลประทาน

ท่อระบายน้ำที่พบ ใช้รองรับน้ำฝนจากบนดอย ในช่วงหน้าฝนและทางชลประทาน จ.เชียงใหม่ ได้ทำการปิด-เปิด ประตูระบายน้ำ ลงสู่คันคลองชลประทาน เมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ รางระบายน้ำ ได้ลักลอบปล่อยน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนและสถานประกอบการในย่านใกล้เคียง ลงสู่คลองชลประทานแม่แตง ส่งผลทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จึงปิดประตูระบายน้ำไว้ ก่อนที่จะเปิดอีกครั้ง แต่การตรวจเมื่อครั้งล่าสุดพบว่าคุณภาพน้ำยิ่งเลวร้ายมากกว่าเดิม

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าเจ้าของอาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสถานประกอบการเหล่านั้น ยังคงมีการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่คาดว่าการลักลอบปล่อยน้ำเสีย น่าจะทำมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่พบความผิดปกติใดๆ เนื่องจากปริมาณน้ำในคลองชลประทานแม่แตงที่มีมากช่วยเจือจางน้ำเสีย จนกระทั่งปีนี้มีปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้น ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำในคันคลองชลประทานมีน้อย จึงสังเกตพบความผิดปกติได้อย่างชัดเจน

จากปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้น นายคเชน  เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าท่อระบายน้ำรองรับน้ำจาก 2 สาย โดยมีรางระบายน้ำที่อยู่ติดกับถนนห้วยแก้ว และน้ำจากลำเหมืองสาธารณะ ขณะเดียวกันมีการตรวจสอบโรงแรม IBIS และหอพักบริเวณใกล้เคียง พบว่าทั้งโรงแรมและหอพัก มีระบบบำบัดน้ำเสีย บังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างถูกต้อง และน้ำที่ปล่อยจากโรงแรม เป็นน้ำที่มีคุณภาพ ไม่เป็นน้ำเสียเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้  ด้านหอพัก เบื้องต้นทางเทศบาลได้ตรวจสอบหอพักที่อยู่ใกล้เคียงรางระบายน้ำ ไม่พบการปล่อยน้ำเสียแต่อย่างใด

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบจึงสรุปได้ว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้น เป็นน้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือนของประชาชน ทีไม่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อย ทางเทศบาลฯยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยตรงเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือน เดิมในพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากมีน้ำจากบนดอยไหลลงมาตลอด แต่ช่วงนี้เกิดปัญหาภัยแล้งขึ้น จึงทำให้เกิดน้ำเสียในคันคลองชลประทาน

“แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคันคลองชลประทานที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลตำบลข้างเผือก ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสีย และทิ้งขยะลงในลำเหมืองสาธารณะและรางระบายน้ำ หลังจากนี้ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการร่างเทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการปล่อยน้ำจากบ้านเรือน ที่พักอาศัยเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว” นายคเชน กล่าวในที่สุด.

                                เนติธัช  เทพวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย 4 เทศบาลตำบลช้างเผือก…..ข้อมูล

                “ราชสีห์”(หนุ่ม)…….รายงาน