หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ดอนแก้วรับรางวัล 16 ล. มีการบริหารจัดการที่ดี ส่วนลวงเหนือชมเชย

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180                คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดสรรเงินอุดหนุนมอบเป็นรางวัลทั้งสิ้น 37 รางวัล จำนวน 196,000,000 บาท สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภทมีดังนี้

ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1 อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 16,000,000 บาท รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000,000 บาท ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง,เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, อบต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ อบต. แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ รางวัลที่ 2 เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับเงินรางวัล 8,000,000 บาท

ประเภทเทศบาลตำบล รางวัลชมเชยรางวัลละ 3,000,000 บาท ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประเภท อบต. รางวัลที่ 2 อบต. ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 7,000,000 บาท รางวัลชมเชยรางวัลละ 3,000,000 บาท ได้แก่ อบต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย.