หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ดอนแก้วร้อยใจคนพิการเปิดโอกาสแสดงความสามารถ

Author by 25/02/15No Comments »

2 เจี๊ยบ      ที่สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม .ดอนแก้ว .แม่ริม .เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ อบต.ดอนแก้ว ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส .ดอนแก้ว ชมรมคนพิการ .ดอนแก้ว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน .ดอนแก้วโรงพยาบาลชุมชน .ดอนแก้ว สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม และภาคีเครือข่าย จัดงาน วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี

เพื่อสร้างพื้นที่และเปิดเวทีให้คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวได้แสดงความสามารถ มีโอกาสได้ออกมาสู่สังคม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ให้คนพิการผู้สูงอายุ และชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มอบความรักความห่วงใยให้แก่กันและกัน

ภายในงาน มีการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การแสดงนิทรรศการจาก มูลนิธิบ้านสมานใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8 โรงพยาบาลชุมชน ต.ดอนแก้ว โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และจิตอาสา ต.ดอนแก้ว กิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมนันทนาการสร้างสุขคนพิการ ผู้สูงอายุ และกิจกรรมจับฉลากของขวัญของรางวัล.