หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ดอนแก้ว -ยุหว่าต้นแบบจัดการขยะ

Author by 3/12/14No Comments »

thainews180        นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ การการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 .. 2557 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว .เมือง .เชียงใหม่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 210 แห่งทั่ว .เชียงใหม่เข้าร่วม

นายจงคล้าย วรพงศธร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ จ.เชียงใหม่กำลังมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะ เพื่อส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดใน จ.เชียงใหม่มาระดมความ คิดเห็นจัดทำแผน เบื้องต้น โดยแบ่งการบริหารจัดการขยะออกเป็น 3 โซน อำเภอสายเหนือ สายกลาง และสายใต้ ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง จ.เชียงใหม่ เป็น 1 ในกว่า 40 จังหวัดหลัง ที่ต้องมีการบริหารจัดการขยะที่ไม่วิกฤติมากนัก เพราะที่ผ่านมามีการบริหารจัดการอย่างดี แต่ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งกำจัดผิดวิธีอยู่บ้างต้องมีการปรับ เปลี่ยนวิธีและให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร จัดการขยะเข้ามาเป็นต้นแบบ เช่น อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และอบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ เพราะใกล้ชิดชุมชน และยังส่งผลต่อระดับจังหวัดโดยตรงด้วย ซึ่งนับวันปัญหาขยะจะมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก มีคนอยู่อาศัยใน จ.เชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นทุกปี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางจังหวัด กำลังพยายามสนับสนุนให้เอกชนมาลงทุนในการบริหารจัดการขยะ ให้กลายเป็นพลังงาน เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังอยู่ระหว่างการเลือกสถานที่ความเหมาะสม และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนของเครื่องจัดการขยะที่ใช้การไม่ได้ ทั้งที่ อ.ฝาง และ อ.ดอยสะเก็ด.