หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ดอยสะเก็ดจัดวันเด็กฯ……..กระจายไปตามชุมชนของขวัญ-รางวัลเพียบ

Author by 8/01/15No Comments »

about_1_1         เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และชุมชน เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของวันเด็ก มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ความสามัคคี ได้แสดงความสามารถ ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ กระจายการจัดงานทั่วพื้นที่รับผิดชอบ มีของขวัญ รางวัลแจกมากมาย

จากการเปิดเผยของ นายนภดล รัฐสุภางค์ ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่าเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9-10 ม.ค.2558 รวม 2 วัน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาล และผู้นำท้องที่ เด็กๆ ได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ และยังเป็นการสนองนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดังคำขวัญที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

โดยในวันที่ 9 ม.ค.ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น.จะมีการจัดงานฉลองวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เพื่อให้เด็กๆระดับก่อนวัยเรียน เกิดทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด จะเป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงของเด็กๆบนเวที การจัดซุ้มกิจกรรม มีการแจกของขวัญ รางวัลต่างๆ มากมาย

ส่วนวันที่ 10 ม.ค.เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.เทศบาลฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้ผู้ใหญ่บ้านจัดงานฉลองวันเด็กรวม 4 แห่งพร้อมกัน ได้แก่ บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 2 จัดร่วมกับบ้าน หนองหล่ม หมู่ที่ 12 บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 และบ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 แต่ละแห่งจะมีการแสดงบนเวที การแข่งขันเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล มีอาหาร ขนม จัดเลี้ยงฟรีตลอดงาน.