หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ทต.ตลาดใหญ่เลือกประธานสภานายกฯแถลงนโยบายวันที่ 9 มิ.ย.

Author by 2/06/14No Comments »

อปท       ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 ..2557 เวลา 14.00 . ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ การ) รักษาราชการแทน นายอำเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ครั้งแรก ได้มีการชี้แจง พรบ.ท้องถิ่น พร้อมเน้นการปฏิบัติงานต้องยึดประชาชนส่วนรวมเป็นศูนย์กลาง    การใช้จ่ายงบ ประมาณต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

จากนั้นได้มีการเลือกตั้งตำแหน่งฝ่ายนิติบัญญัติ ปรากฏว่า นายบุญเกิด แก้ววงเวียน ได้รับเลือกเป็นประธานสภา นายหนูล้วน ยศม้าว ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา และ น.ส. สุพัตรา ยอดคำลือ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา

ด้าน นายบุญเกิด   แก้ววงเวียน ประธานสภา กล่าวว่าจะเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น.เพื่อให้ ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารต่อสภา

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ กล่าวถึงนโยบายสำคัญในการบริหารงาน ประกอบด้วย โครงการน้ำประปาฟรี ครอบครัวละ 15 หน่วยต่อเดือน โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมขัง จัดรถกู้ชีพ-กู้ภัย รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่แพทย์นัดตลอด 24 ชม. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย ฟรีไวไฟ ทุกหมู่บ้าน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ฐานะยากจน โครงการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีอาชีพมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง และโครงการสร้างสวนสุขภาพชุมชน ศูนย์กีฬาในร่ม ฯลฯ.