หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

“ทัศนัย”ป้องกันเหตุปี๋ใหม่เมืองจัดวางทุ่นในคูเมือง -ตั้งศูนย์ฯรับมือ

Author by 10/04/15No Comments »

2        เทศบาลเตือนระวังอันตราย อย่าฝ่าฝืนลงเล่นในเขตน้ำลึกในช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2558

จากการเปิดเผยของนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ว่าในช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่แต่ละปี จะมีเยาวชน ตลอดจนประชาชนนิยมมาลงเล่นน้ำสงกรานต์ในคูเมือง และบางครั้งได้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำ เนื่องจากฝ่าฝืนลงเล่นในเขตน้ำลึก

ในช่วงงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองปีนี้ ทางเทศบาลฯจึงได้วางมาตรการป้องกันอันตรายจากการจมน้ำในคูเมือง เบื้องต้นได้จัดวางทุ่นลอยน้ำโดยรอบคูเมืองทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์บอกแนวน้ำลึก หรือเพื่อเป็นสิ่งคอยเตือนสติแก่ผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น แต่เกิดความคึกคะนองลงเล่นน้ำ จะช่วยเป็นสิ่งยึดเกาะสำหรับผู้ประสบภัยทางน้ำให้รอดพ้นจากการจมน้ำ

นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงงานประเพณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ไว้จำนวน 3 จุด จัดเตรียมอุปกรณ์ในการกู้ภัยทางน้ำ จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีแพทย์ และพยาบาล ประจำศูนย์ พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ในช่วงวันที่ 12 – 15 เม.ย. ไว้ 9 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนศรีภูมิ แจ่งศรีภูมิ  จุดที่ 2 วัดควรค่าม้า จุดที่ 3  หน้าวัดปันเส่า จุดที่ 4 หน้าโรงเรียนสอนคนตาบอด จุดที่ 5  แจ่งกู่เฮือง จุดที่ 6 ประตูเชียงใหม่ จุดที่ 7 แจ่งขะต้ำ จุดที่ 8 ประตูท่าแพ และจุดที่ 9 ลำน้ำปิง ตรงข้ามตลาดเมืองใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากการจมน้ำได้ทันท่วงที.