หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ทาทุ่งหลวงร่วม อบจ.ลำพูนจัดงานแกะสลัก ของดี อ.แม่ทา

Author by 26/01/15No Comments »

วิทวัส จอมขันเงิน       เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   และสหกรณ์บริการไม้แกะสลักแม่ทา กำหนดจัดงาน ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอ   แม่ทา ประจำปี 2558 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบการแกะสลักของ จังหวัดลำพูน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  และสหกรณ์บริการไม้แกะสลักแม่ทา กำหนดจัดงาน ต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดี อำเภอ   แม่ทา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ศูนย์       โอทอป บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นต้นแบบการแกะสลักของ จังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์แหล่งไม้แกะสลักและของดี อำเภอแม่ทา ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จังหวัดลำพูนอีกด้วย

ในงานจะมี กิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ ขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบลใน อำเภอแม่ทา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมเชิดชูศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของนักเรียน การแข่งขันแกะสลักไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทไม้แกะสลัก การประกวดธิดาไม้แกะสลัก อำเภอแม่ทา และการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ.