หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ท้องถิ่นดอยสะเก็ดกระเป๋าขาด ชี้ประธานคนใหม่ต้องหางบ

Author by 14/05/14No Comments »

อปท        นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง .ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่ รักษาการประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นฯ .ดอยสะเก็ด กำหนดจัดประชุมประจำเดือนช่วงปลายเดือน ..2557  โดย ..ยุทธนา มหิทธาฤทธิไกร นายกเทศมนตรีตำบลตลาดขวัญ จะรับเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ขณะนี้ยังไม่กำหนดสถานที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ที่มาจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 14 แห่ง ใน .ดอยสะเก็ด มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารท้องถิ่น และนำปัญหาของแต่ละตำบล นำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ดี

รักษาการประธานชมรมผู้บริหารท้องถิ่นฯ อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่าในการประจำประจำเดือน พ.ค.นี้ จะมีการหารือการเตรียมการเลือกตั้งประธานชมรมฯ คนใหม่  โดยวันเลือกตั้งจะให้สมาชิกชมรมฯ ที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อผู้เหมาะสม จะไม่มีการล็อบบี้ ใดๆ เพื่อความบริสุทธิ์ โปร่งใส หากปรากฏว่ามีการเสนอชื่อมากกว่า 1 คน จะต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย และนายอุดม อิ่นคำ ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ในฐานะสมาชิกชมรมฯ ได้ชี้แนะว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งประธานชมรมฯ คนใหม่ ซึ่งมีวาระการบริหารงาน 2 ปี จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นนักประสานงานที่ดี และประการสำคัญปัจจุบันชมรมมีปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ที่จะขับเคลื่อนชมรมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ทั้งด้านสวัสดิการสมาชิก และช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นประธานชมรมฯ คนใหม่จะต้องหาแนวทางการจัดหางบประมาณเข้าสู่ชมรมฯด้วย.