หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชม.ขจัดสาหร่ายคูเมือง “รองชาตรี”ระดมพล -เครื่องจักร

Author by 6/07/15No Comments »

1 เจี๊ยบ      เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดมฝ่ายงานช่างฯ ลงพื้นที่พัฒนาความสะอาดบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ด้านแจ่งขะต๊ำ ไปจนถึงประตูเชียงใหม่ แก้ปัญหาสาหร่ายสีเขียวลอยขึ้นเหนือน้ำ เพื่อให้น้ำกลับมาใสสะอาดดังเดิม

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ นายสุทร ยามศิริ  นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล แขวงเม็งราย นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และส่วนช่างสุขาภิบาล ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ นำพนักงานลงพื้นที่พัฒนาความสะอาดบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ด้านแจ่งขะต๊ำ ไปจนถึงประตูเชียงใหม่

นายชาตรี กล่าวชี้แจงว่าเนื่องจาก บริเวณคูเมืองในช่วงนี้ เกิดสาหร่ายสีเขียวลอยขึ้นเหนือน้ำ ส่งผลให้น้ำในคูเมืองเป็นคราบสีเขียวดูไม่สะอาดตา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ไม่นิ่งนอนใจ มีการจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำให้สาหร่ายเกาะกลุ่มกัน จากนั้นได้ใช้รถดูดสาหร่ายออก เพื่อให้น้ำในคูเมืองกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

ขณะเดียวกันทางเทศบาลฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพืชพันธุ์น้ำ ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาสาหร่ายสีเขียว   ไม่ให้เกิดขึ้นในคูเมือง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามในช่วงนี้การจราจรย่านถนนช่างหล่อ อาจติดขัดไม่คล่องตัว จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขอให้ผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ใช้ความระมัดระวังด้วย นายชาตรี กล่าว.