หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชม.-ธนชาตห่วงใยผู้ขับขี่ร่วมติดตั้งหมุดสะท้อนแสงป้องกันเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Author by 10/10/14No Comments »

  2 เจี๊ยบ        นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมุดติดถนนสะท้อนแสงจาก ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2557 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ “หมุดติดถนนสะท้อนแสง” จำนวน 550 ตัว จาก นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

เพื่อนำไปติดตั้งบนท้องถนน เชียงใหม่-ลำพูน แบ่งเส้นถนนให้ชัดเจน และยังช่วยเพิ่มแสงสว่างบนพื้นถนนในยามค่ำคืน จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่จะทำให้ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่ง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน นับเป็นปัญหาสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากถนนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ถนนชุมชนถนนทางหลวงในภูมิภาคหัวเมืองจังหวัดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงภัยอันตรายและเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทำให้บางครั้งผู้ประสบภัยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสูญเสียอวัยวะ กลายเป็นผู้พิการ เทศบาลจึงร่วมร่วมกับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำหมุดติดถนนสะท้อนแสง.