หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชม. ปล่อยน้ำบ่อบำบัดช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา

Author by 29/07/15No Comments »

SONY DSC      นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงมากกว่าทุกปี ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร  โดยเฉพาะชาวนาที่กำลังเริ่มทำนาในช่วงเดือน  .. 2558   อย่างเช่นชาวนาบ้านท้าวผายู .สันผักหวาน .หางดง .เชียงใหม่ ที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลนคร เชียงใหม่  (ท่าใหม่อิ) .ป่าแดด .เมือง .เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ช่วยปล่อยน้ำจากบ่อบำบัด เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวและปลูกผัก

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.ค.2558 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำในบ่อบำบัด จากการตรวจสอบปริมาณน้ำ สามารถปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ 4,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนคุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีความปลอดภัย ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำธรรมชาติ จึงได้ปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่บ้านท้าวผายู จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ปลูกข้าวรวมกันประมาณ 53 ไร่

ขณะเดียวกันตัวแทนเกษตรกรบ้านใหม่ท้าวผายู นำโดยนายแสวง ต๋าตอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านท้าวผายู ได้ยื่นหนังสือขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่ได้ดำเนินการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่.