หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชม.เติมรักให้อากาศ ร่วมกับหลายหน่วยงาน แก้ไขปัญหาหมอกควัน

Author by 22/01/16No Comments »

1                ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อเร็วๆ นี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เติมรักให้อากาศ” มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงฤดูแล้งหลายปีที่ผ่านมา ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงขอความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ  มณฑลทหารบกที่ 33 ,กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1 ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ ,สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ ,อบจ.เชียงใหม่ ,เทศบาลเมืองแม่เหียะ,เทศบาลตำบลท่าศาลา ,เทศบาลตำบลป่าแดด ,เทศบาลตำบลหนองหอย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร เชียงใหม่ทั้ง 11 โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลฯ ในการจัดกิจกกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ เนื่องจากอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพของทุกชีวิต หากอากาศดีประชาชนจะมีสุขภาพอนามัยที่ดี การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือกันตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค และต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

กิจกรรมภายในงานมีการมอบป้ายรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การปล่อยขบวนรถน้ำ พร้อมทั้งขบวนทีมสายตรวจ และทีมดับเพลิงเฉพาะกิจ เพื่อมุ่งหน้าปฏิบัติ ภารกิจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ตรวจรถควันดำ  และนิทรรศการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง.