หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นครชม.แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจ ส่งเสริมประหยัดน้ำหน้าแล้ง เตรียมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

Author by 23/03/16No Comments »

1-จริง           “นายกไก่” ทัศนัย บูรณุปกรณ์ ประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง  ส่งเสริมการลดใช้น้ำในพื้นที่เขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559  เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยมีสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ หอการค้า จ.เชียงใหม่ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเข้าหารือ เพื่อส่งเสริม การลดใช้น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การนำเสนอกิจกรรมการมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจในการลดการใช้น้ำให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงหน้าแล้งนี้

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจุบันปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่ภาครัฐและเอกชน นักธุรกิจ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ทั่วทั้งประเทศกำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยหลายพื้นที่ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ และไม่มีน้ำทำการเกษตร  ในเร็ววันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เข้าร่วมโครงการการประหยัดน้ำ จะมีการแจกของรางวัลให้ผู้ที่ร่วมกันประหยัดน้ำ.