หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นคร ลป.มอบโล่พ่อตัวอย่าง เปิดธนาคารความดี

Author by 9/12/14No Comments »

90(1)          ที่บริเวณข่วงนครและสวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา .เมือง .ลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เชิญ นายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.ลำปาง ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557  และปฏิญาณตนเพื่อเป็นคนดีทดแทนคุณของแผ่นดิน เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่าง เทศบาลนครลำปาง” ประจำปี 2557 จำนวน 7 คน เพื่อยกย่องคุณความดี ทั้งในครอบครัวและสังคม

จากนั้น ได้มอบป้ายธนาคารความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน สาขาชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง 13 ชุมชน และทำพิธีเปิดธนาคารความดี เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดย รอง ผวจ.ลำปางได้สมัครเป็นสมาชิกธนาคารความดี และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานธนาคาร  ความดี เพื่อพ่อของแผ่นดินในแต่ละสาขา

โอกาสเดียวกัน ดร.กิตติภูมิ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพลังมวลชน ทำความสะอาด พัฒนาสิ่งแวดล้อม เก็บกวาด กำจัดขยะในบริเวณที่สาธารณะ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ บ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.