หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายกเมืองลำพูนนำทีมรับคณะกรรมการกระจายอำนาจ

Author by 27/05/14No Comments »

SONY DSC       ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม  2557 นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับ  นายวีระชัย ชมสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานของธนาคารโลก  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ... ในโอกาสเดินทางมาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และการบริการสาธารณะของรัฐบาลที่ผ่านมา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในโอกาสเดียวกันได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ตลอดจนรับทราบปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน การคลัง ที่เชื่อมโยงกับการให้บริการสาธารณะ.