หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายก อบจ.เชียงใหม่ขึ้นเหนือ เปิดงานวันมะม่วงอำเภอเชียงดาว

Author by 10/06/14No Comments »

3 เจี๊ยบ copy          บุญเลิศ บูรณุปกรณ์นายก อบจ.เชียงใหม่ ขึ้นเหนือเป็นประธานเปิดงานวันมะม่วง .เชียงดาวส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงพืชเศรษฐกิจ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 11.30 น.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายก อบจ.เชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วง อ.เชียงดาว ครั้งที่ 1/2557  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนมะม่วง และประชาชนที่สนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดมะม่วงพืชเศรษฐกิจของอ.เชียงดาว พร้อมทั้งเชื่อมโยงและประชาสัมพันธ์การผลิตมะม่วงของ อ.เชียงดาวไปสู่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการในประเทศ ผู้ส่งออกภาครัฐ เครือข่ายของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มชาวสวนมะม่วง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายชาวสวนมะม่วงใน จ.เชียงใหม่ และสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย

ภายในงานได้จัดการประกวดผลิต ผลมะม่วง การแข่งขันประกอบอาหารจากมะม่วงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประกวดธิดามะม่วง อ.เชียงดาว และการเสวนาเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลไม้ไทย จากสมาคมมะม่วงไทยและกรมส่งเสริมการเกษตร.