หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

นายขยัน วิพรหมชัย จัดโครงการ “ครอบครัวอบอุ่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย”

Author by 1/09/12No Comments »

เตรียมรับมือ…..นายขยัน วิพรหมชัย นายก เทศมนตรีตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ   “ครอบครัวอบอุ่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ตะวันออก ต.อุโมงค์   อ.เมือง จ.ลำพูน.