หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

“บุญเลิศ”พบผู้นำชุมชนเดินสาย 24 อำเภอเพื่อรับทราบปัญหา

Author by 25/08/12No Comments »

“บุญเลิศ บูรณุปกรณ์” นายก อบจ. เชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 24 อำเภอ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ เริ่มต้น ก.ย.นี้

นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายก อบจ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ในการจัดทำแผนโครงการออกเยี่ยมเยียนผู้นำ ชุมชนกลุ่มต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 24 อำเภอใน จ.เชียงใหม่  เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างหมู่บ้านหรือตำบล เพื่อให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการคมนาคมของประชาชนแต่ละอำเภอเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย การก่อสร้างสะพาน ขุดลอกคูคลอง ลำเหมืองสาธารณะ การก่อสร้างแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่หมู่บ้านที่ขาดแคลน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ และไม่มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เพื่อดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อใช้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง หรือความต้องการของประชาชนด้านอื่นๆ เป็นการทำงานเชิงรุก เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แต่ละอำเภอเป็นผู้ประสานงาน

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชนฯ จะมีการออกปฏิบัติงานเดือนละ 4 อำเภอ โดยใช้เวลารวม 6 เดือน หากการจัดทำแผนปฏิบัติงานเสร็จทัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในช่วงต้นเดือน ก.ย.นี้เป็นต้นไป เมื่อครบทั้ง 24 อำเภอแล้ว จะมีการประเมินผลการออกปฏิบัติงานตั้งแต่ครั้งแรกตามลำดับ คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วน อ.เมือง ไม่มีแผนออกเยี่ยม เนื่องจากทางคณะผู้บริหาร อบจ. มีการพบปะผู้นำชุมชน และประชาชนเป็นประจำอยู่แล้ว.