หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

“บุญเลิศ”เปิดวันอสม.แม่ริมสร้างขวัญและกำลังใจ

Author by 26/03/15No Comments »

1 เจี๊ยบ      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    ”บุญเลิศ บูรณุปกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอแม่ริม พร้อมมอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจ    ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อ.แม่ริม ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดฮาว ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจ   แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ผนึกกำลังกันพัฒนางานสาธารณสุขช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของ อสม.ดีเด่นในสาขาต่างๆ

ภายในงานนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น 11 สาขา ระดับ อำเภอแม่ริม  การประกวดขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการดำเนินงาน   สร้างเสริมสุขภาพชุมชนผ่านการประกวดซุ้มกิจกรรมระหว่าง อสม.ใน อำเภอแม่ริม 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน โดยใช้หลักแนวคิด 3อ.2ส. คือ ออกกำลังกาย  อาหาร  อารมณ์  หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและสูบบุรี่ รวมถึงการสร้างกระแสการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และรำวงย้อนยุค ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ อสม. ใน อ.แม่ริม จำนวน 1,762 คนที่มาร่วมงานครั้งนี้.