หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

บ. วีพีเอ็นฯ มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนรอบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ครั้งที่ 14 กว่า 2.8 แสนบาท

เมื่อวันที่19 ก.พ.64  ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด  นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด  เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด  ซึ่งบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด โดย นายศรีพรหม หอมยก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานท้องถิ่นบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดและนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสรรเงินสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะฯให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ จำนวน 9 ชุมชน  ซึ่งเป็นการมอบเงินกองทุนครั้งที่ 14 รวมเป็นเงิน 284,092.09 บาท

นายศรีพรหม หอมยก อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายประสานงานท้องถิ่น  บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทวีพีเอ็นฯ ได้จัดสรรเงินสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการขยะ เพื่อมอบให้กับชุมชนที่อยู่รอบศูนย์ฯหรือโรงงาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและส่วนรวมที่แต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินส่วนของบริษัทวีพีเอ็นฯเองที่จัดสรรจากส่วนที่บริหารจัดการขยะฯในรอบเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมและกันยายน 2562 ซึ่งสัดส่วนผลประโยชน์ต่อชุมชนขึ้นอยู่กับระยะทางตามที่คณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ได้มีมติร่วมกันแล้ว โดยบ้านป่าตึงน้อย หมู่ 1  ต.ป่าป้อง ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะฯจะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนร้อยละ 10ส่วนชุมชนอื่นจะได้รับสัดส่วนร้อยละ 5 และร้อยละ 4 ตามลำดับ ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด,  ตำบลป่าป้อง, บ้านทุ่งยาว ต.ป่าป้อง , บ้านกิ่วแล ต.เชิงดอย, บ้านป่าไม้แดง ต.ป่าป้อง ,บ้านป่ายางงาม ต. ป่าป้อง, บ้านป่าคา  ทต.ดอยสะเก็ด และ บ้านหนองบัวพัฒนา ต.เชิงดอย

ด้านนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกองทุนให้กับชุมชนไปแล้ว 13 ครั้งๆ นี้เป็นครั้งที่ 14 โดยยอดรวมที่ได้มีการมอบเงินกองทุนไปแล้วรวมแล้ว  2,047 ,092.89 บาท.

ที่ผ่านมาตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ได้จัดสรรเงินตรงส่วนนี้ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นประปาหมู่บ้าน , เครื่องเสียงตามสาย อีกทั้งยังใช้จัดซื้อข้าวสาร – อาหารแห้งแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิท-19 อีกด้วย