หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ประกอบพิธี…

Author by 25/10/12No Comments »

ประกอบพิธี.นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5  เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2555 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน.