หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ประธานสภาอบจ.ไร้คู่แข่ง บุญเลิศได้ฤกษ์แถลงนโยบาย

Author by 1/08/12No Comments »

ผวจ.เชียงใหม่เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    (อบจ.)เชียงใหม่ ครั้งแรก มีการเลือกตั้งประธานสภา รองประธาน และเลขานุการ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จ

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 30 ก.ค.2555 ที่ห้องประชุมช้างกระโรงแรมเชียงใหม่ออคิด ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ ครั้งแรก โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่  พร้อม ส.อบจ.ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ใน 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ผวจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายก    อบจ. และ ส.อบจ. ที่ กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

จากนั้นนายคณพล ปิ่นแก้ว ปลัด อบจ.เชียงใหม่ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว กล่าวว่า จากตรวจสอบหลักฐานและประวัติ ส.อบจ.ทั้งหมดปรากฎว่า นายเหรียญ ก้อนพันธ์ ส.อบจ.เชียงใหม่  อ.เชียงดาว เขต 2  เป็นผู้อาวุโสสูงสุด จึงขอให้ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว ในการเลือกตั้งประธานสภา และตำแหน่งอื่นๆ ในฝ่ายนิติบัญญัติตามระเบียบ  นายเหรียญ ได้นำ ส.อบจ.กล่าวปฏิญาณตนจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ต่อมานายนิพนธ์ ใจวงค์ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย เขต 1 ได้เสนอชื่อนายสงบ กันทะแก้ว ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ฮอด เขต 1 เป็นประธานสภา โดยไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นแข่งขัน

จากนั้น นายสุริยนต์ ปันทะนะ ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เขต 1 ได้เสนอชื่อ นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด เขต 1 เป็นรองประธานสภา คนที่ 1 นายสุพจน์ กองเงิน ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันทราย เขต 1 เสนอชื่อนายบุญธรรม บุญหมื่น ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สารภี เขต 2 เป็นรองประธานสภาคนที่ 2 และ น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง เขต 1 เสนอชื่อ น.ส.ธัญญรัศม์ วิริยทวีสุข ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง เขต 2 เป็นเลขานุการสภา ทั้ง 3 ตำแหน่งไม่มีการเสนอชื่อผู้อื่นแข่งขันเช่นกัน

ต่อมา ส.อบจ.ได้เสนอให้เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ในวันที่ 17 ก.ย.2555 และกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 ในวันที่ 28 ม.ค.2556

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าจะมีการเปิดประชุมสภา อบจ. เชียงใหม่ ครั้งต่อไปในวันที่ 6 ส.ค.นี้ เวลา 14.00 น.โดยนาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.จะแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา ซึ่งยังไม่ได้กำหนดสถานที่จัดประชุม.

ประชุมสภา…….ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ ครั้งแรก โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ. เชียงใหม่  พร้อม ส.อบจ.ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ใน 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด.