หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ประเมินผลปฏิบัติการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี อบจ.เชียงใหม่

Author by 9/09/14No Comments »

1 เจี๊ยบ copy       นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะให้การต้อนรับคณะกรรม การประเมินผลการปฏิบัติการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ร.ศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการคัดเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   และคณะ กรรมการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายบุญเลิศ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงาน เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2556 ในรอบสุดท้าย โดยได้นำ เสนอนวัตกรรมด้านการจัดเก็บภาษีผ่านระบบออนไลน์  การประเมินผลในครั้งนี้ อบจ. เชียงใหม่เป็น  1 ใน 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่คณะกรรมการกำลังพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล.