หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ปิดโครงการสร้างรายได้ฯ 4 อปท.บรรลุผลไม่มีปัญหา

Author by 8/07/15No Comments »

ปิดโครงการ      อำเภอหางดงปิดโครงการเสริมสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 4 อปท.จัดโครงการลงพื้นที่ไม่มีปัญหา ทุกโครงการประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆ

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.58 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านต้นเฮือด หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง เป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง   ซึ่งอำเภอ หางดง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบ ประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลบ้านแหวน เทศบาลตำบลหนองควาย เทศบาลตำบลสันผักหวาน และเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา รวมงบประมาณ 3 ล้านเศษ

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการดำเนินงานแต่ละโครงการของ อปท.ในห้วงระยะเวลา 2 เดือน ทุกโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นไม่มีปัญหา พี่น้องเกษตรกรได้รับเงินค่าแรงและนำมาใช้ในชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในหน้าแล้งนี้ และยังมีหลายโครงการที่ต่อยอดเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่าย เช่นการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้ เป็นต้น นอกจากนั้นโครงการขุดลอกลำเหมืองสายต่างๆทำให้การระบายน้ำได้ดี แต่น่าเสียดายที่วันนี้บ้านเราประสบปัญหาภาวะวิกฤตภัยแล้ง เกษตรกรชาวนาก็ควรเบนเข็มไปปลูกพืชอื่นทดแทน

ทางด้านนายชุมพร จาปัญญะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน อ.หางดง กล่าวว่าสำหรับในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนเสนอไปหลายโครงการ โดยเฉพาะการตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้ที่บ้านต้นเฮือด หมู่ 8 ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากในพื้นที่มีความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุดิบ บุคลากร

ขณะที่นายอภิชาติ วงศ์นุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานในฐานะประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลสันผักหวาน กล่าวว่าโครงการเสริมสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดสรรงบประมาณลงมาสู่ท้องถิ่น ทั้งนี้ในตำบลสันผักหวานเสนอโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะทั้งตำบล และโครงการต่อยอดวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งสองโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วโดยไม่มีปัญหา พี่น้องเกษตรกรรับเงินค่าแรงไปหมดแล้วเช่นกัน.