หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ผู้บริหารบ้านธิรับโอนร.ร. “นายกวรชาติ”พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษา

Author by 19/05/15No Comments »

1 เจี๊ยบ       คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ วิสัยทัศน์กว้างไกล รับโอนโรงเรียนวัดป่าตาล มาสังกัดเทศบาลนายกวรชาติลั่นพร้อมจัดงบส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558    ณ โรงเรียนวัดป่าตาล (เทศบาลตำบลบ้านธิ) อ.บ้านธิ จ.ลำพูน นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 สำนักคณะกรรมการการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำพิธีโอนโรงเรียนวัดป่าตาล  ให้มาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน โดยมี นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมลงนามรับมอบ โดยมี นายประดิษฐ์ ทายะมหา  ท้องถิ่น จ.ลำพูน ผู้แทน ผวจ.ลำพูน  เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามการถ่ายโอนโรงเรียนครั้งนี้

นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ   กล่าวว่าภายหลังจากรับโอนโรงเรียนวัดป่าตาล  มาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  ”โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ)” ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษา  ได้มีความตั้งใจจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาล  ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี  มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนในต่างอำเภอ ต่างจังหวัด

นายวรชาติ กล่าวว่าจะจัดงบประมาณส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างเต็มที่   และจะร่วมกันนำพาโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  ให้มีการพัฒนา มีคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป.