หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ผู้ว่าเชียงใหม่สั่งห้ามขึ้นป้ายโฆษณาหน้านักการเมือง

Author by 5/10/14No Comments »

   ผู้ว่าสุริยะ copy    พ่อเมืองเชียงใหม่กำชับย้ำส่วนราชการทุกองค์กรสนองนโยบายรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์” เร่งเบิกจ่ายงบ 58 ตั้งแต่ต้นปีกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมยึดปฏิบัติค่านิยม 12 ประการเป็นต้นแบบประชาชนและสั่งห้ามขึ้นป้ายโฆษณาหน้าตนเองหรือป้ายต้อนรับที่มีหน้า จี้นายกนครพิงค์เร่งเอาออกหลังมีแจ้งอื้อเต็มเมือง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ได้รับมอบนโยบาย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหลายเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะ การสั่งกำชับเรื่องของการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558  ในช่วงไตรมาสแรก เพื่อไม่ให้กระจุกตัว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ แต่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส อีกทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เม็ดเงินไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยราชการในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำเรื่องของค่านิยม 12 ราศีกันย์ ประการ ที่จะต้องให้คนไทยทุกคน ยึดถือ ปฏิบัติ ให้สังคมเกิดความเข้มแข็งที่ยั่งยืน มีความรักสามัคคีปรองดอง มีการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้ามยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือการใดที่มิชอบด้วยกฏหมาย โดยที่ส่วนราชการต้องเป็นต้นแบบที่ดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า มีเรื่องที่ตนได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทุกส่วนราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ห้ามมีการนำเอางบประมาณภาษีของประชาชนไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ตนเอง เช่น ขึ้นป้ายมีแต่รูปตนเองในการทำงานต่างๆ เหมือนที่พบอยู่เต็มเมืองในปัจจุบัน “ที่เห็นอยู่ก็ติดรูปหน้าตัวเองเต็มป้ายงานต่างๆ ควรเป็นนโยบายหรือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆ ไม่ใช่มาแฝงโฆษณาตนเอง โดยติดรูปหน้ารูปตนเองเต็มไปหมดอย่างนี้อย่าทำ” รวมทั้งรูปของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเวลาจะลงพื้นที่ที่ไหนก็อย่าขึ้นป้ายรูปให้บอกแต่งานหรือตำแหน่งชื่อก็พอ ไม่ต้องขึ้นป้ายต้อนรับแบบเดิม ทำต้อนรับเล็กๆ ก็พอ เพราะอยากให้ประชาสัมพันธ์การทำงานหรือผล งานของหน่วยงานราช ไม่ใช่มาการประชาสัมพันธ์ตัวบุคคล ยุคสมัยนี้เป็นยุคการทำงานตามที่รัฐบาลประกาศว่า ทำก่อน ทำทันที ทำอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งก็ได้มอบนโยบายกับนายอำเภอ ส่วนราชการและองค์กรท้องถิ่นไปแล้ว

ทั้งนี้ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ได้ใช้โอกาสดังกล่าวแจ้งย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งบอกฝากไปถึง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีการติดตั้งป้ายในลักษณะดังกล่าว ที่เป็นการประชาสัมพันธ์ตนเอง ให้เอาออกทั้งหมดตั้งแต่ปีงบประมาณใหม่ 2558 หรือเดือนตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่อยากให้ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ซึ่งจะถือเป็นการจัดระเบียบเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์ในเมืองเพื่อไม่ให้เกิดทัศนอุจาดและตกแต่งเมืองต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวด้วย.