หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม หนองควายจัดยิ่งใหญ่

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180                จากการเปิดเผยของ นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ว่าเทศบาลฯ กำหนดจัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.พ. 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมวัดต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ต.หนองควาย เพื่อเป็นการนำเสนอกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์โอทอป ต.หนองควาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ภายในงาน มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีน้ำวัดต้นเกว๋น การประกวดภาพถ่ายวัดต้นเกว๋น และการประกวดเพ้นท์ลายบนภาชนะดินเผา ชมการแสดงละครเวทีจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาดหมั้วคัวฮอม ของกิ๋นพื้นเมืองลำๆ การจำหน่ายสินค้าชุมชนของพื้นเมืองงานทำมือต่างๆมากมาย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย กล่าวเพิ่มเติมว่าทางเทศบาลฯเชิญผู้สนใจร่วมประกวด วาดภาพสีน้ำวัดต้นเกว๋น ถ่ายภาพวัดต้นเกว๋น เพ้นท์ลายบนภาชนะดินเผา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาใน ต.หนองควายไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันสมัคร และประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท.