หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ฝึกตัดเย็บรองเท้าหนัง เทศบาลสันนาเม็ง -กศน. ส่งเสริมมีอาชีพ มีงานทำ

Author by 25/02/16No Comments »

1-1         เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับ กศน.สันทราย เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพการตัดเย็บรองเท้าหนัง ส่งเสริมสตรีแม่บ้านมีอาชีพ มีงานทำ นำรายได้มาสู่ครอบครัวได้อย่างมั่นคง

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2559 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) อ.สันทราย จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดเย็บรองเท้าหนัง ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง โดยมีสตรีแม่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ส่งเสริมสตรีแม่บ้านมีอาชีพ มีงานทำ นำรายได้มาสู่ครอบครัว

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมวิชาชีพตัดเย็บรองเท้าหนัง ทาง กศน.สันทราย สนับสนุนด้านงบประมาณ ส่วนทางเทศบาลฯ ได้ประสานความร่วมมือกับทางวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้การตัดเย็บรองเท้าหนัง ทั้งของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี หลากหลายรูปแบบ ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง หลักสูตรวิชาชีพตัดเย็บรองเท้าหนัง สตรีแม่บ้านที่สำเร็จการอบรมรวม 60 ชม. จะสามารถนำไปประกอบอาชีพ หารายได้มาสู่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้เปิดฝึกอบรมวิชาชีพการทำกระเป๋าหนัง จนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร สามารถจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังคุรุสภา และนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่มั่นคงในปัจจุบัน” นายนันทพล กล่าวในที่สุด.