หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

พัฒนาเมืองเขลางค์ฯชนะเลือกตั้งสมาชิกสภากวาดมาได้เกือบยกทีม

Author by 25/07/12No Comments »

ผู้สื่อข่าวรายงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง        เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2555 มีกลุ่มการเมืองท้องถิ่นส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม  2 กลุ่ม ได้แก่  “กลุ่มพลังไทย” ของ นายดนุดล วรรณปลูก อดีตนายกเทศมนตรีคนเก่า ที่มีอดีต สส.หลายสมัยใน จ.ลำปาง เป็นผู้ให้การสนับสนุน  และ “กลุ่มพัฒนาเมืองเขลางค์นคร”ที่มี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ  ปรากฏว่า  “กลุ่มพัฒนาเมืองเขลางค์นคร” สามารถเอาชนะ  “กลุ่มพลังไทย” ทั้ง 3 เขต ได้สมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งสิ้น 17 คน โดยผู้สมัคร “กลุ่มพลังไทย” สามาร

ทางด้าน นายอมร  ทองประดิษฐ์  ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า หลังการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ได้รวมผลคะแนนเสร็จสิ้นลง ด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่น่ายินดี ที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้ความสนใจการเมืองท้องถิ่น และรักษาหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้นรวม 14,329 คน ออกมาใช้สิทธิ จำนวน 9,477 คน คิดเฉลี่ยร้อยละ 66.14 เปอร์เซ็นต์ เป็นบัตรดี 8,145 ใบ หรือร้อยละ 85.94 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 749 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.90 เปอร์เซ็นต์ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 583 บัตร หรือร้อยละ 6.15 เปอร์เซ็นต์.บรรยาย…..ร.ต.ประวิทย์ เพชรมี กกต.ประจำ จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ต่อสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชุนาภา รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่.

ต้อนรับ….สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สาขาฝาง (สคช.ฝาง)จัดอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ในชีวิตประจำวัน ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดย ส.ต.อ.สุชาติ  บัวคำ  นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.