หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มหาดไทย ไฟเขียว “เงินโบนัส” พนักงานส่วนท้องถิ่น

Author by 14/06/14No Comments »

ย้อนหลังเมื่อปีงบประมาณ 2553 พนักงานส่วนท้องถิ่นต่างเบิกบานสำราญใจ   เมื่อคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.)ได้ออกประกาศให้พนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษประจำปี (โบนัส)จากหน่วยงานต้นสังกัด แต่ก็ดีใจได้ปลื้มกันแค่ 2 ปีเท่านั้น

เมื่อปี 2555 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้ท้วงติงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษประจำปี (โบนัส) แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการกฤษฏีการองรับ ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่มีการจ่ายโบนัสให้พนักงาน จนกระทั่งปี 2556 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้ทำเรื่องแจ้งไปยังเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดคืน “เงินโบนัส” ที่ได้รับเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2553 ให้ทางราชการ พร้อมสั่งระงับการจ่ายโบนัสจนกว่าจะมีการประกาศที่ชัดเจน

ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฏีกา ได้รับการยืนยันว่าต้องออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะสามารถจ่ายโบนัสได้ สร้างความระส่ำระสายให้กับผู้บริหารเทศบาล ที่บางแห่งจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2556 ไปแล้ว พนักงานส่วนท้องถิ่นต่างหมดความหวังที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษอีกต่อไป ปัญหา “เงินโบนัส”พนักงานส่วนท้องถิ่นบานปลาย กลายเป็น “ไฟลามทุ่ง”  จนเกิดการก่อหวอดชุมนุมประท้วงกันทั่วประเทศ และเป็นปัญหาคาราคาซัง    ที่มีทีท่ากลายเป็นหนังชีวิต     เรื่องยาว

อย่างไรก็ตามความหวังของพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ถึงขั้นต้องดับวูบหรือล่มสลายไปเสียทีเดียว  เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น ได้มีการนำปัญหา “เงินโบนัส” มาทบทวน จนในที่สุดได้มีการลงนามออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย “ไฟเขียว” ให้จ่ายค่าตอบแทนกรณีพิเศษ หรือ “เงินโบนัส”แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นได้  และไม่ต้องคืนเงินโบนัสที่ได้รับไปแล้ว ขณะนี้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างรอหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน  คาดหวังว่าไม่เกินเดือน ก.ค.นี้ คณะ กรรมการกลาง พนักงานเทศบาล (ก.ท.) จะแจ้งมายังจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลำดับ ในการสั่งให้จ่าย “เงินโบนัส”ที่มีการประเมินค้างไว้ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีนายก หรือปลัด มีความรอบรู้และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ได้กันเงินงบประมาณข้ามปีไว้แล้ว  และเดินหน้าประเมินผลงานพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2557  ให้เสร็จก่อนสิ้นเดือน ก.ย.ปีนี้

เป็นการจุดประกายแห่งความหวัง พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งเท่ากับว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นบางแห่ง จะได้รับ “บำเหน็จแห่งความดี” จากการมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานสม่ำเสมอ จะได้รับโชคสองชั้นจาก “เงินโบนัส”ปลายปีนี้

แต่อย่างไรก็ตามในความโชคดีของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกใหม่ กลับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทียบเคียงการจ่าย “เงินโบนัส”เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จะได้รับ “เงินโบนัส” กันแต่ละคนเพียงหลักพันเท่านั้น เมื่อเทียบกับ “เงินโบนัส”ที่ผ่านมาจะได้รับเป็นเงินก้อนโต ตั้งแต่ 1-2 หรือ 3 เท่าของเงินเดือนเลยทีเดียว ขึ้นอยู่กับผู้บริหารท้องถิ่น และงบประมาณกองคลังที่มีอยู่

นพดล รัฐสุภางค์          ด้านนายนพดล รัฐสุภางค์ ปลัดเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้ให้ทรรศนะเรื่อง “เงินโบนัส”ว่าอยากให้เท้องถิ่นยึดหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่เกิดการเหลื่อมล้ำ เนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ 1 เท่า 2 เท่า 3 เท่าหรือ 5 เท่าของเงินเดือน ส่วน “เงินโบนัส”ที่ได้รับจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้มาตรฐาน ผลประโยชน์นอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรแล้ว ประชาชนในท้องถิ่นยังได้รับประโยชน์ อีกด้วย.