หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มอบผ้าห่ม…

Author by 13/01/13No Comments »

มอบผ้าห่ม….นายธานินทร์ สุภาแสน ผวจ.เชียงใหม่ มอบผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรในพื้นที่       ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด ในโอกาสไปเป็นประธานศูนย์ประสานโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่คือ ต.แม่คือ โดยมี นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ให้การต้อนรับ.