หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มอบรถดับเพลิง อบต.แม่วินรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน

Author by 23/02/15No Comments »

2 เจี๊ยบ      รัฐบาลญี่ปุ่น มอบรถดับเพลิงให้ อบต.แม่วิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยดับไฟป่า สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันของ .ชียงใหม่ ที่อบต.แม่วิน .แม่วาง .เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้      ..นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอแม่วาง .เชียงใหม่ และนางเกศริน ตุ่นแก้ว นายก อบต.แม่วิน ร่วมรับมอบรถดับเพลิง จากนายอะคิฮิโกะ ฟุจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น นครเชียงใหม่ ตามโครงการจัดหารถดับเพลิงประจำ อบต.แม่วิน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ มูลค่า 2,855,000 บาท ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน

นางเกศริน กล่าว ชี้แจงว่า ต.แม่วิน เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่วาง ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมง มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประชากรในตำบลมีจำนวน 11,905 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะปากญอ  และม้ง ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้ส่งผลกระทบค่อนข้างมากสำหรับพื้นที่ เนื่องจาก ยังมีการทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย อบต.แม่วินซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันสาธารณภัย มีเพียงรถดับเพลิงที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะและอุปกรณ์ที่ด้อยประสิทธิภาพคันเดียว จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ดับเพลิงจากไฟป่าได้ดีเนื่องจากข้อจำกัด ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาเห็นควรให้ความช่วยเหลือตามคำขอจาก อบต.แม่วินในด้านงบประมาณเพื่อการจัดหารถดับเพลิงขนาดกลางที่มีถังบรรจุน้ำและเครน จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อยู่อาศัย ใน ต. แม่วิน ช่วยลดปริมาณหมอกควันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือให้ดีขึ้น.