หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่น

Author by 19/01/16No Comments »

thainews180                นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมพู  รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้ปกครองนำเด็กๆ มาร่วมงานจำนวนมาก

นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานวันเด็กปีนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เกิดการเรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีความสามัคคีในหมู่คณะ  และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่น จ.เชียงใหม่ประจำปี 2559 การจัดนิทรรศการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “พลเมืองเชียงใหม่รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ”  การจัดนิทรรศการ สมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ , การประกวดทักษะของเด็กเยาวชนเชียงใหม่ , การแสดงสมรรถนะของหน่วยกู้ภัยพิเศษ จากสำนักการช่าง อบจ.เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ ของเด็กและเยาวชนใน จ.เชียงใหม่.