หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มอบเครื่องมือ…..

Author by 2/10/12No Comments »

มอบเครื่องมือ…….นายอุดม  อิ่นคำ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ จัดสรรงบประมาณ 110,909 บาท นำไปจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพ มอบให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวม 41 ราย เพื่อนำไปหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.