หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

มะเขือแจ้กำจัดจอกอ่างแม่ตีบหลายภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือ

Author by 30/01/15No Comments »

1 เจี๊ยบ      นายวัฒนา  จันทนุปาน  นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ .เมือง .ลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 .. 2558  นายณรงค์  อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูน  ได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย .ลำพูน  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  ป่าไม้จังหวัด  และอบจ.ลำพูน  ลงพื้นที่เข้าสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่ตีบตำบลมะเขือแจ้ เพื่อวางแผนการกำจัดจอกหูหนู ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลังจากแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปี 2554 ยังไม่สามารถดำเนินการกำจัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายวัฒนา  เปิดเผยอีกว่าอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพื่อให้ประชาชนทางตอนใต้ของอ่างเก็บน้ำได้ใช้ในการเกษตร ประกอบด้วย ต.มะเขือแจ้  ต. บ้านกลาง ต.เวียงยอง บางส่วน โดยมีพื้นที่รับน้ำทั้งหมด 20,000 กว่าไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และพื้นที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตนมีนโยบายนอกเหนือจากการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้ว ยังจะทำให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เพราะ จ.ลำพูน มีนิคมอุตสาหกรรม และอีกส่วนหนึ่ง จะให้ชาวบ้านมาหาปลา หรือเลี้ยงปลากระชังในบริเวณนี้ จะให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ อยู่ดีกินดี แต่อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ กลับเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของจอกหูหนู และได้เริ่มขยายตัวขึ้นเต็มพื้นที่รับน้ำ 450 ไร่ ถึงทุกวันนี้ และจอกหูหนูได้ผันกลายมาเป็นหญ้าน้ำ มีความหนาแน่นมากเต็มพื้นที่อ่างเก็บน้ำ

นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ กล่าวอีกว่าทางเทศบาลได้ประสานกับทางจังหวัด และหลายๆหน่วยงาน โดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่ คือ กรมชลประทาน พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ,โยธาธิการและผังเมือง,ป่าไม้จังหวัด และ อบจ.ลำพูน ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาแบบบูรณการ เพื่อที่จะกำจัดจอกหูหนู ซึ่งขณะนี้กลายมาเป็นหญ้าน้ำ โดยจะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และทางจังหวัด นำเรือ เครื่องยนต์ เครื่องจักรมาดำเนินการขุดจอกหูหนูออก โดยจะเริ่มประมาณกลางเดือนก.พ. ตามนโยบายของผวจ.ต่อไป.