หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กฯบ้านกลางจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่

Author by 29/12/14No Comments »

ประสิทธิ์ จันทกลาง copy        นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง .เมือง .ลำพูน จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่ ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 .. 2557 โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวเพื่อแสดงสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว สนามด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล, ห้องประชุมฝ้ายคำ และศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง .เมือง .ลำพูน มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก

ภายในงานได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ปั่นจักรยานรณรงค์สร้างความตระหนักในพื้นที่ จากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผู้สูงอายุ ต.บ้านกลาง ขบวนปั่นจักรยานจะออกจากจุดปล่อยขบวนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ไปตามถนนนิคมฯ – สันป่าฝ้าย วนผ่านตลาดสิงห์เคิ่ง เข้าหมู่บ้านร่องส้าว และกลับมาที่จุดปล่อยขบวน

กลุ่มที่ 2 จัดสัมมนาทีมสหวิชาชีพเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรง โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.บ้านกลาง และเครือข่ายตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง กลุ่มที่ 3 อบรมสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง โดยสภาเด็กและเยาวชน อ.เมืองลำพูน และ ต.บ้านกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในครอบครัวระดับพื้นที่ เป็นการเปิดเวทีเสวนาและแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อร่วมกันหาแนว ทางแก้ไขโดยทีมสหวิชาชีพ.