หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

รมช.ชูชาติเปิดอาคารโรงตึ้ง เทศบาลตำบลห้างฉัตรลำปาง

Author by 26/03/12No Comments »

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.55 เวลา 09.30 น. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้างฉัตร โดยมีนายบุญเชิด คิดเห็น ผวจ.ลำปาง นายจรัล วงศ์สวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก

นายชูชาติ กล่าวว่าสถานธนานุบาล หรือ โรงรับจำนำเป็นแหล่งเงินทุนที่สนองนโยบายรัฐบาล คนจนต้องมีสิทธิเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถนำทรัพย์สินมาแปลงเป็นเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพหรือแก้ไขปัญหาชีวิต เงินจากดอกผลยังกลับมาพัฒนาท้องถิ่น โรงรับจำนำถือเป็นสถานบันการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง สามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนด้านเงินทุนแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย

นายจรัล กล่าวว่า การจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลห้างฉัตร เกิดจากนโยบายที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร ก่อนการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำให้จัดตั้งสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 3,498,000 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 7,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ให้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตร กล่าวเพิ่มเติมว่าการให้บริการของโรงรับจำนำ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท, เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท, เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท โดย เปิดให้บริการ ในวันและเวลาราชการ.