หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ร่วมมือ….

Author by 24/02/13No Comments »

ร่วมมือ….นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมกับนายสุทิน ประเสริฐสุนทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต. แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.