หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ลำพูนเร่งระบบสายไฟใต้ดินหนุนการท่องเที่ยวเขตเมือง

Author by 13/08/14No Comments »

   เทศบาลเมืองลำพูน       จากการเปิดเผยของ นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกมนตรีเมืองลำพูน ว่าตามที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโครงการพัฒนาระบบสาธารณูป โภคใต้ดิน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ .เมืองลำพูน ได้เริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2557 ได้แบ่งปริมาณงานก่อสร้างเป็น 4 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 บริเวณวัดธงสัจจะ ถึง ถนนวังขวา งานเปิดหน้าดินวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด Semi Buried ของระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ ช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 -13 ส.ค. 2557 ช่วงที่ 2 บริเวณถนนอัฏฐารส ถึง วัดช้างรอง งานเปิดหน้าดินวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด Semi Buried ของระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ ช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 8 – 18 ส.ค. 2557

ช่วงที่ 3 บริเวณถนนท่านาง ถึง สำนักงานเหล่ากาชาดจ.ลำพูน งานเปิดหน้าดินวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด Semi Buried ของระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ ช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 8 ส.ค. 2557 – 18 ก.ย. 2557 และช่วงที่ 4 บริเวณวัดช้างสี ถึง ถนนอินทยงยศ งานเปิดหน้าดินวางท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิดSemi Buried ของระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ ช่วงเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 18 ส.ค. 2557 – 25 ก.ย. 2557 ทางเทศบาลเมืองลำพูนขออภัยหากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ได้รับความสะดวก.