หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ลำพูนMOUปรับภูมิทัศน์ระยะที่3ในพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม

Author by 14/06/14No Comments »

SONY DSC          นายประภัสร์ ภู่เจริญ   นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ในระยะที่ 3 บนถนนเจริญราษฎร์ เขตเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 9 มิ.. 2557 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพัฒนาเมืองเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต่อยอดโครงการฯ เดิม

โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงนามในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูน นายไพบูลย์ มงคลหัตถี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน ลงนามในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในนามของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามโดย นายวิชัย วิศัทวัฒนา โทรศัพท์ จ.ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน ระยะที่ 3  จะสามารถลดจำนวนเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ในถนนสายหลักของเมืองได้ เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับสภาพภูมิทัศน์เมืองเก่า อย่างสอดคล้องกัน ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนาเมืองเก่าอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ช่วยกันตัดสินใจ และช่วยกันแก้ปัญหา

นายประภัสร์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ จ.ลำพูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมทุกเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เมืองลำพูน การรื้อถอนเสาไฟฟ้า : สายไฟฟ้า : สายการสื่อสาร ทั้งหมดบนถนนอินทยงยศ ตั้งแต่แยกประตูช้างสี ถึงแยกประตูลี้ และถนนรอบเมืองใน ให้เป็นถนนไร้สาย ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 3 ต่อไป.