หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ลูกจ้างภารกิจบุกร้องผวจ.อ้างผู้บริหารเทศบาลเลิกจ้างนายกแจงงบจ่ายเกินร้อยละ 40

Author by 11/11/14No Comments »

thainews180          เมื่อเวลา 13.45 .วันที่ 6 .. 57 ที่ศูนย์ดำรงธรรม .ลำพูนได้มีกลุ่มลูกจ้างเทศบาลตำบลประตูป่าอ.เมือง .ลำพูน จำนวน 5 คนนำโดย นายธัญกฤษฎิ์ จันอารีย์ เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำ .ลำพูน ขอความเป็นธรรมกรณีถูกเลิกจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อขอให้ทางเทศบาลระงับการเลิกจ้าง มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผวจ.ลำพูนเป็นผู้รับหนังสือการร้องเรียน

นายธัญกฤษฎิ์ กับพวกชี้แจงว่าสมัครเข้ามาทำงานที่เทศบาลประตูป่ามาหลายปีแล้ว และมีการประเมินตามระเบียบแล้วก็ผ่านขั้นตอนต่างๆมาอย่างถูกต้อง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ทางเทศบาลซึ่งมีผู้บริหารชุดใหม่ ได้อ้างมติกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ลำพูน  (ก.ท.จ.ลำพูน)  เลิกจ้างพวกตนรวม 5 คนทำให้ได้รับความเดือดร้อน จึงพากันมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมฯ   ทางด้าน ผวจ. ลำพูนรับปากจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ต่อไป

คืบหน้าในเรื่องนี้     นางสายรุ้ง  มะโนกิจ  นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่าชี้แจงว่า  ทางเทศบาลไม่ได้มีการเลิกจ้าง  เพียงแต่  จำเป็นต้องปฏิบัติตามพรบ.การปกครองท้องถิ่น คือได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกงาน ให้เหมาะสมกับงบประมาณค่าจ้างประเภทจากเดิมพนักงานจ้างตามภารกิจ มาเป็นบริการเหมา   เนื่องจาก ค่าใช้ จ่ายหมวดค่าจ้างงานตามภารกิจ ของเทศบาล  เกินจากพรบ.ฯการจ้าง  ที่กำหนดไว้คือจะต้องไม่เกิน40 % แต่ในปัจจุบัน เทศบาลฯต้องใช้จ่ายงบค่าจ้างเกินไปมากถึง 46-47 % ส่วนพนักงานที่อยู่ในข่ายอาจจะมีผลกระทบในด้านค่าจ้างที่จะต้องลดลงไปจากเดิม  แต่ได้พยายาม ช่วยอย่างเต็มที่แล้วในด้านค่าจ้างฯ อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมงานกันเหมือนเดิม แต่ปรากฎว่ามีผู้ยินยอมที่จะอยู่ร่วมงานเพียง2 ราย และได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติตามพรบ.การปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้แล้ว.