หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

วอน อบจ.ชม. จัดงบสร้างถนน เชื่อมติดต่อ 4 ตำบล อ.จอมทอง

Author by 18/05/14No Comments »

2 เจี๊ยบ copy        ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วยพัฒนา พร้อมประธานเครือข่ายม้งโซนอินทนนท์  นำชาวบ้านเข้าพึ่งนายก อบจ.เชียงใหม่ ในการสนับสนุนงบประมาณไปจัดสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตร

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557 เวลา 11.30 น. นายเฒ่า  ธาราวโรดม  ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ 14 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไตรวิทย์ แซ่ยะ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.บ้านหลวง ต.เดียวกัน ในฐานะประธานเครือข่ายม้งโซนอินทนนท์  นำชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือต่อนายบุญเลิศ      บูรณุปกรณ์   นายกอบจ.เชียงใหม่ ณ หอ ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณไปดำเนินการก่อสร้างถนน ลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่หมู่บ้านป่ากล้วยพัฒนา  ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล จาก ต.สบเตี๊ยะ – ต.แม่สอย ถึง ต.บ้านแปะและ ต.ดอยแก้ว  เนื่องจากปัจจุบันถนนสายนี้ชำรุดเสียหายหนัก  หากได้รับการปรับปรุงจะทำให้การคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรของเกษตรกร การเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน ราชการ และโรงพยาบาลได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย โดยนายก อบจ.เชียงใหม่ รับเรื่องไว้แล้ว พร้อมที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการต่อไป.