หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

ศึกษาดูงานสายไฟฟ้าใต้ดิน

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180                ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อ.เมือง จ.น่าน เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและท่อร้อยสายใต้ดินของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่โครง การปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ที่เข้าศึกษาดูงาน

โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ส่วนสิทธิแห่งทาง โครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน ที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดระเบียบ เสาและสายสื่อสาร ปี 2557 และได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการใช้ การลงทุน และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวข้องของ สำนักงาน กสทช. ได้เติมเต็มความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับการใช้ การลงทุน และการสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน ทั้งด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค

ดังนั้นจึงได้ศึกษาดูงานการวางท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ที่กำลังดำเนินงาน นำสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ลงใต้ดิน จ.น่าน โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองน่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.น่าน องค์การโทรศัพท์ และบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน.