หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สกัดไข้เลือดออกเปิดรณรงค์ที่สันกำแพง

Author by 18/06/15No Comments »

1 เจี๊ยบ       นายกโต๊ะบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ .สันกำแพง หลังตรวจพบผู้ป่วยแล้ว 5 ราย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิ.ย. 2558 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี นายเกษม นิมมลรัตน์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่  นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง น.ส.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง เขต 1 น.ส.ธัญญรัศม์ วิริยทวีสุข ส.อบจ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง เขต 2 น.ส.ปราณีจิต ชัยบาล สาธารIสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพทั้ง 10 ตำบล และ อสม. ประมาณ 200 คนพร้อมรถเครื่องเสียง ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายบุญเลิศ นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อ.สันกำแพงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่างตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก จึงบูรณาการร่วมกันปล่อยแถวรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวบ้านไปตามหมู่บ้าน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนใส่ใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกมาสู่คน

ด้านนายศรัณยู นายอำเภอสันกำแพง กล่าวชี้แจงว่า อ.สันกำแพง มีทั้งสิ้น 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 7 หมื่นกว่าคน ทางอำเภอสันกำแพง สถานการณ์ปัจจุบันได้รับรายงานพบมีผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกจำนวน 5 ราย จึงได้จัดโครงการปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันโรค นอกจากนี้ได้สั่งการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 ตำบล และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สกัดกั้นโรคไข้เลือดออกอีกทางหนึ่ง.