หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สภาเจดีย์ขาวผ่านงบ 25 ล.ให้ “โรงตึ้ง”กู้เสริมสภาพคล่อง

Author by 2/12/14No Comments »

1 เจี๊ยบ          สภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ไฟเขียวอนุมัติให้สถานธนานุบาลแห่งที่ 4  กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย เป็นทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง ให้บริการประชาชนวงเงิน  25 ล้านบาท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์        

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 28 พ.ย. 2557 น.ส.พรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 เทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม

ในระเบียบวาระการประชุมที่ 5 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ ได้เสนอญัตติขอให้สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ แห่งที่  4 ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่    กู้เงินจากธนาคาร กรุงไทย สำนักงานธุรกิจ ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วงเงินจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยกู้ยืม บรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัวในช่วงเปิดเทอมใหม่

โดยนายทัศนัย  กล่าวชี้แจงต่อสภาว่าขณะนี้ยอดเงินของสถานธานุบาลฯ แห่งที่  4 คงเหลือยอดเงิน ประมาณ 5 หมื่นกว่าบาท จึงไม่เพียงพอเป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่จะนำสิ่งของมาจำนำ เพื่อนำเงินไปเป็นทุนในการใช้จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนแก่บุตร – ธิดา ทางฝ่ายบริหารจึงได้เสนอญัตติขอให้สภาพิจารณา เพื่อนำเงินที่กู้ยืมมาเสริมสภาพคล่อง ให้สถานธนานุบาล ปรากฎว่าสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 19 ต่อ 0  ปิดการประชุมเวลา 14.30 น.