หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สร้างสะพานข้ามคูเมืองเชื่อมโยง แหล่งเรียนรู้

Author by 5/03/15No Comments »

       2   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ทัศนัย บูรณุปกรณ์นำคณะตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัดโลกโมฬี และวัดราชมณเฑียร 1 ใน 4 แห่งของสะพานสร้างใหม่ เพื่อลดจำนวนรถบนถนน

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2558 เวลา 10.00 น.นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจสะพานข้ามคูเมือง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัดโลกโมฬีเชื่อมไปยังวัดราชมณเฑียร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันจ.เชียงใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีจำนวนรถสัญจรอยู่บนถนนจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะแก่เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจัดสร้างสะพานข้ามคูเมืองใหม่อีก 4 แห่ง ได้แก่ บริเวณประตูเชียงใหม่ ประตูสวนดอก หน้าวัดโลกโมฬี และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากบริเวณรอบคูเมือง มีวัดและเป็นที่ตั้งแหล่งโบราณสถานหลายแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถจอดรถไว้ แล้วเดินข้ามสะพานเชื่อมต่อไปยังแหล่งประวัติศาสตร์ได้ จะช่วยลดจำนวนรถบนถนน และลดมลภาวะ

นายทัศนัย กล่าวว่าก่อนหน้านี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้สร้างสะพานแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาลสวนปรุง ตลาดสมเพชร และหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินข้ามเชื่อมคูเมือง ทั้ง 2 ฝั่งได้เป็นอย่างดี ลดระยะเวลาการเดินทางได้.