หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงนครชมให้ประชาชนได้สัญจร

Author by 18/06/14No Comments »

1306121605          นายกไก่ทัศนัย บูรณุปกรณ์ เดินหน้าสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงใหม่ ทดแทนสะพานจันทร์สมอนุสรณ์เดิม ที่ชำรุด เนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดอย่างแรงพังเสียหาย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาล เริ่มดำเนินการก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ข้ามแม่น้ำปิง ระหว่างถนนเจริญราษฎร์ หน้าวัดเกตการาม ตำบลวัดเกต กับตลาดวโรรส ตำบลช้างม่อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสัญจรไปมาทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาได้เริ่มลงมือสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 แล้ว การก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้สะพานข้ามฟากแม่น้ำปิงไปมาทั้งสองฝั่ง  หลังจากได้รื้อถอนสะพานจันทร์สมเก่าออกไป เนื่องจากเมื่อปี 2554 กระแสน้ำไหลบ่าพัดอย่างแรงจนเสาตอม่อสะพานทรุดเอียงเป็นอันตรายต่อการสัญจร ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปิดสะพานห้ามใช้ชั่วคราว สำหรับการก่อสร้างสะพานใหม่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ 365 วัน.