หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันนาเม็งกู้เพิ่ม 6.8 ล.ปรับสภาพภูมิทัศน์ถนนรอบบริเวณอาคารสนง.ใหม่

Author by 2/06/14No Comments »

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เตรียมกู้เงินเพิ่ม 6.8 ล้านบาท ในการปรับสภาพภูมิทัศน์ โรงจอดรถ และถนนรอบบริเวณอาคารสำนักงานใหม่ ที่กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 27 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จพร้อมจัดทำบุญปลายปีนี้ รองรับประชาชนทั้งตำบล ในการมาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

จากการเปิดเผยของนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ว่าตามที่เทศบาลฯได้ได้กู้เงินจากกองทุนเทศบาล จำนวน 27 ล้านบาท นำมาว่าจ้าง หจก.พูนผลพาณิชย์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ตามสัญญาการก่อสร้างตั้งแต่เดือน ก.ค.2556 ถึง ส.ค.2557

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็งหลังใหม่ เป็นอาคารขนาด 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 1,100 ตารางเมตร โดยอาคารชั้นล่าง จะเป็นห้องโถง (ลานกิจกรรม) งานกองคลัง ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องรับรองแขก อาคารชั้นที่ 2 จะเป็นงานกองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข สำนักปลัด ห้องประชุมเล็ก ห้องปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ส่วนอาคารชั้นที่ 3 จะประกอบด้วยห้องนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานายก ที่ปรึกษานายก ประธานสภา ห้องประชุมเล็ก และห้องประชุมสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง กล่าวว่าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ยังขาดงบประมาณอีกส่วนหนึ่งในการปรับสภาพภูมิทัศน์ โรงจอดรถ และถนนรอบบริเวณ และเสาธง เป็นต้น จึงจะขอเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติกู้ยืมเงินจากกองทุนเทศบาล เพิ่มอีกจำนวน 6.8 ล้านบาท นำมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดทำบุญอาคารให้ทันปลายปีนี้ เพื่อรองรับประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ในการมาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และครบวงจร.