หน้าหลัก » ข่าวการเมือง

สันนาเม็งจัดประเพณีปี๋ใหม่เมืองดำหัวผู้สูงอายุ 240 คนสืบสานวัฒนธรรม

Author by 8/03/15No Comments »

นันทพล พงศธรวิสุทธิ์          เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น  จัดงานดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม และรำวงย้อนยุค

นายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบล กลุ่มผู้สูงอายุตำบล และกลุ่มสตรีแม่บ้านฯ จัดงานดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

โดยทางเทศบาลมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หมู่บ้าสนละ 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน รวม 240 คน มาร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณี ภายในงานยังจะมีการแสดงทางวัฒนธรรม ของกลุ่มเยาวชน และผู้สูงอายุ การแสดงรำวงย้อนยุค จนถึงเวลา 12 น.ผู้มาในงานจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน.